Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

περί Ψυχής

Θησέως 23 , 15124 Αθήνα

+306949967997 , +306949967997

Email: peripsichis.seminars@gmail.com

περί Ψυχής

Στο κέντρο περί Ψυχής παρέχονται ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες και επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα με επίκεντρο τη συμβουλευτική ψυχικής υγείας και την ψυχολογία.

To κέντρο και οι ειδικοί ψυχικής υγείας σύμφωνα με το νόμο «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 2472/1997 τηρεί τις αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας διατηρώντας αυστηρά το επαγγελματικό απόρρητο των πελατών του.

Προς αποφυγή της όποιας σύγχυσης ενημερώνουν ότι ΔΕΝ υπάρχει συνεργασία με κανένα κέντρο που προωθεί και προβάλλει πανομοιότυπη θεματολογία με τη δική μας.
Οι συνεργάτες διεξάγουν τη θεματολογία τους αποκλειστικά σε συνεργασία με το περί Ψυχής και δεν είναι εισηγητές των πανομοιότυπων ή παρόμοιων θεματολογιών που προβάλλονται από άλλα κέντρα.
Όλα τα σεμινάρια του κέντρου είναι πρωτότυπα, συνεπώς οι περιλήψεις, η θεματολογία και το υλικό παρουσίασης προέρχονται από το “περί Ψυχής” και τους ανακοινωμένους συνεργάτες μας. Οποιαδήποτε ομοιότητα στην περίληψη, στη θεματολογία και το υλικό παρουσίασης αποτελεί προϊόν αντιγραφής και συνιστά κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.