Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

Καρπός, Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων

Σαρρή 4 , 10553 Αθήνα

+302130435978 ,

Email: maria@karposontheweb.org

Καρπός, Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων

Ο Καρπός είναι ένα Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων που δημιουργεί δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό με βασικά τoυ εργαλεία την εικόνα και τον ήχο, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, την τηλεόραση, την αφήγηση. Οργανώνει σεμινάρια εκπαιδευτικών, σχεδιάζει εκπαιδευτικό υλικό και εργαστήρια που εξοικειώνουν τους νέους με τη δημιουργική χρήση των μέσων επικοινωνίας και όλων των μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης.

Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή