Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

ΑΘ. ΜΠΕΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Καπνοκοπτηρίου 15 & Αβέρωφ 29 , 10433 Αθήνα

,

Email: seminar@kem.edu.gr

ΑΘ. ΜΠΕΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Το ΚΕΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012. Είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Το ΚΕΜ ΚΔΒΜ προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά από προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να οργανώσει και υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς διατηρεί άριστη και στενή συνεργασία με άλλους πιστοποιημένους φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από έμπειρους, άρτια καταρτισμένους και  εξειδικευμένους εργαζόμενους, μεγάλο μέρος των οποίων κατέχει διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων, οι οποίοι εργάζονται είτε σε Πανεπιστήμια είτε σε γνωστά ερευνητικά κέντρα.

Για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων το ΚΕΜ ΚΔΒΜ συνεργάζεται με ένα μεγάλο δίκτυο καταξιωμένων εκπαιδευτών –  συνεργατών (τηρείται αρχείο άνω των 2500 ατόμων πανελλαδικά, το οποίο διαρκώς ανανεώνεται).

Η κτιριακή υποδομή του ΚΕΜ ΚΔΒΜ περιλαμβάνει τόσο τις κλασικές αίθουσες διδασκαλίας όσο και αίθουσες πληροφορικής οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, έχει τη δυνατότητα να παρέχει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, μιας και διαθέτει εξοπλισμό και νέα εκπαιδευτικά μέσα, σε πραγματικό ή μη πραγματικό χρόνο.

Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή