Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων
Κατηγορία: Πωλήσεις

Ποιες ευκαιρίες και προοπτικές υπάρχουν στις ξένες αγορές

Στην χώρα μας παράγονται ποιοτικά αγροτικά προϊόντα που μπορούν να διακριθούν στις ξένες αγορές. Το σεμινάριο Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων καλύπτει όλες τις πρακτικές πτυχές της εξαγωγικής διαδικασίας, από τις υποδομές ως τα εργαλεία, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις επιτυχημένων εξαγωγών τροφίμων και ποτών. Βασισμένο σε παραδείγματα και πραγματικές περιπτώσεις, το σεμινάριο συστηματοποιεί τη γνώση γύρω από τους κανονισμούς και τους μηχανισμούς που οδηγούν την εξαγωγική προσπάθεια σε επιτυχία και κερδοφορία.

Περιεχόμενα

Η Κατηγορία του Προϊόντος μου & οι Ανάγκες του

 • Εποχικό / Φρέσκο
 • Ετικέτες, συσκευασία, μετάφραση και νομικό πλαίσιο
 • Παλετοποίηση - χύδην
 • Ειδική κατηγορία αλκοόλ
 • Πώς παρουσιάζω το προϊόν μου;

Εύρεση Πελατών

 • Εργαλεία εύρεσης
 • Εκθέσεις
 • Ταξίδια αναγνώρισης & οργάνωση
 • Προωθητικό υλικό

Γενικές Γραμμές Εξαγωγών

 • Επιλογή αγορών-στόχων
 • Επιλογή αντιπροσώπου ή εισαγωγέα
 • Τιμολογιακή πολιτική, πολιτική δειγμάτων

Συμβόλαια, Διαπραγμάτευση & Ξένες Κουλτούρες

 • Νότια Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη
 • ΗΠΑ, Λατινική Αμερική
 • Ρωσία, Κίνα, Ινδία
 • Αυστραλία, Αφρική
 • Σούπερ μάρκετ εναντίον χονδρεμπορίου

Διαδικασία Εξαγωγής

 • Τιμολόγηση
 • Πιστοποιήσεις
 • Συνοδευτικά έγγραφα, μεταφορικά έγγραφα
 • Όροι πληρωμής
 • Αποστολή και συσκευασία

Κρατάω & Αναπτύσσω τον Πελάτη μου

 • Επικοινωνία after sales
 • Προωθητικές ενέργειες
 • Επιτόπιες επισκέψεις (on site)
 • Χτίσιμο σχέσης