ΕΞΑΓΩΓΕΣ: Τα Βήματα για μια Αποτελεσματική Διαδρομή με Ασφάλεια
Διοργανωτής:
Κατηγορία: Ειδικά Θέματα

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Να παρουσιάσει όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδρομής και την σπουδαιότητά τους, για επιτυχημένες και με ασφάλεια εξαγωγές, χωρίς εκπλήξεις, λάθη και απώλεια χρημάτων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προετοιμασία και οργάνωση εξαγωγικής επιχείρησης
 • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος
 • Επιλογή προϊόντος
 • Πιστοποίηση παραγωγής, προϊόντος και συσκευασίας
 • Δημιουργία δειγμάτων προς αποστολή
 • Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας
 • Μέσα προβολής: Internet, Newsletters, Εκθέσεις, Β2Β ιστοσελίδες
 • Προετοιμασία για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Επιλογή χώρας ζήτησης και εντοπισμός πελατολογίου
 • Διαχείριση πελατολογίου
 • Σύναψη συμφωνιών με συμφέροντες όρους πληρωμής
 • Διασφάλιση πληρωμής εξαγωγής
 • Ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου
 • Διεκπεραίωση φόρτωσης, επικοινωνία με μεταφορικές εταιρείες και εκτελωνιστές
 • Επικοινωνία με Τράπεζες και οργανισμούς
 • Τραπεζικές διαδικασίες
 • Προετοιμασία εξαγωγικής επιχείρησης για εξαγωγές εκτός Ε.Ε. π.χ.
  Η.Π.Α., Ρωσία, Κίνα
 • Σωστή προετοιμασία φορτωτικών εγγράφων βάσει Ενέγγυων Πιστώσεων και
  Συμβάσεων
 • Τελικός έλεγχος μιας επιτυχημένης εξαγωγής και αποστολή φορτωτικών μέσω Τράπεζας στον αγοραστή

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε νέους εξαγωγείς, σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων που θέλουν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξαγωγικής διαδρομής για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην προσπάθειά τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Εγχειρίδιο «Εξαγωγές: Τα Βήματα για μια Αποτελεσματική Διαδρομή με Ασφάλεια»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Σκοτίδη Τζένη: Διαθέτει πολυετή Τραπεζική εμπειρία σε θέματα Λιανικής Τραπεζικής, Εξαγωγών, Trade Finance, E/E, International Banking και International Relations.
Εργάστηκε στην Αμερική σε διεθνείς Τραπεζικούς Οργανισμούς ως στέλεχος Δ/νσης International Banking and Trade Finance και μετά από δέκα χρόνια Τραπεζικής εμπειρίας επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε να εργάζεται στον Τραπεζικό χώρο ως Διευθυντικό στέλεχος του τομέα Retail Banking, Trade Finance και για 10 χρόνια στον τομέα International Banking & Relationship Management με πολυετή συμμετοχή σε παγκόσμια συνέδρια, με οργάνωση περιπτέρου και Β2Β, υπεύθυνη χωρών όπως: Αμερική, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ην. Βασίλειο και Β. Ευρώπη

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σοφιάννα Κουτσού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.60.96.450