Γερμανική Νομική Ορολογία
Διοργανωτής:
Κατηγορία: Νομικά
    Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το γερμανικό δικαιικό σύστημα και τη γερμανική νομική γλώσσα. Σε όλους τους κλάδους του δικαίου θα γίνει χρήση των αντίστοιχων νομοθετημάτων και επεξήγηση της ορολογίας. Για την εξοικείωση με τον γραπτό λόγο θα χρησιμοποιηθούν διάφορα νομικά κείμενα όπως δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, συγγράμματα και πρακτικά θέματα.
    Θα γίνει εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού νομικού λόγου με τελικό στόχο την κατανόηση σύνθετων συλλογισμών και την επιστημονικά ορθή διατύ-πωσή τους στη γερμανική γλώσσα.
    Επίσης θα δοθεί έμφαση στον προφορικό λόγο και στις ιδιαιτερότητες της σωστής απόδοσης νομικών όρων μέσα από τη συζήτηση επιλεγμένων ζητημάτων
    Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, ασκούμενους και νέους δικηγόρους που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γερμανία, υποψήφιους για τις εξετάσεις του δικαστικού σώματος, σε δικηγόρους της μαχόμενης και συμβουλευτικής δικηγορίας καθώς και σε όλους τους νομικούς που έρχονται σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα και επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γερμανική νομική ορολογία.
    «Η γνώση Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου C1 αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου».