Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στο Ψυχομετρικό Εργαλείο Λογόμετρο

(0 ψήφοι)
Λογόμετρο
Διοργανωτής:
Λογόμετρο Λογόμετρο

Πληροφορίες Σεμιναρίου

 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2109591810
 • Κόστος Σεμιναρίου: 180 €
 • Ημ/νια Διεξαγωγής: 20/05/2017 (Ηράκλειο), 27/05/2017 (Βόλος), 10/06/2017 (Αθήνα)
 • Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 - 18:00
 • Απαιτείται Εγγραφή: Ναί
 • Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως: Χωρίς Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ Αποστάσεως

Η εταιρεία INTE*LEARN, με 27χρονη εμπειρία στο χώρο των νέων τεχνολογιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσιάζει το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ μια καινοτόμα τεχνολογική εφαρμογή για τη σταθμισμένη γλωσσική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που έχει στόχο την ανίχνευση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών στον προφορικό και στο γραπτό λόγο.

Το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ ξεκινάει τα σεμινάρια εκπαίδευσης (Ηράκλειο Κρήτης 20/5 , Βόλος 27/5 και Αθήνα 10/6) για την ορθή χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία του. Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου και την επιτυχή ολοκλήρωση της online δοκιμασίας πιστοποίησης χορηγείται "Πιστοποιητικό Εξεταστή".

diagramma

Το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ:

 • Αποτελεί ένα πρωτότυπο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης
 • Χορηγείται μέσω ειδικά σχεδιασμένης πολυμεσικής ψηφιακής εφαρμογής σε tablet (ή laptop).
 • Περιλαμβάνει μια πλήρη συστοιχία επιμέρους δοκιμασιών, οι οποίες σταθμίστηκαν σε Πανελλαδικό μαθητικό δείγμα 1.000+ παιδιών.
 • Αποτελεί τη βάση για τον έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών (ηλικίας 4 έως 7 ετών) που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης γλωσσικών διαταραχών ή δυσκολιών στη μάθηση του γραπτού λόγου κατά τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο.
 • Εφαρμόζει αυτόματο ψηφιακό τρόπο βαθμολόγησης και αναφοράς των αποτελεσμάτων.
 • Χορηγείται αποκλειστικά από πιστοποιημένους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε ειδική εκπαίδευση γεγονός που διασφαλίζει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Με το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ αξιολογούνται όλοι οι τομείς του προφορικού λόγου. Ειδικότερα, στόχοι του είναι:

 • Η εκτίμηση του προφορικού λόγου των παιδιών ως προς τα υποσυστήματα της γλώσσας (φωνολογία, σημασιολογία, μορφολογία, πραγματολογία) τόσο σε επίπεδο πρόσληψης-κατανόησης όσο και σε επίπεδο έκφρασης-παραγωγής.
 • Η εκτίμηση της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών σε επιγλωσσικό και μεταγλωσσικό επίπεδο (φωνολογική και μορφολογική επίγνωση).
 • Η εκτίμηση της ακουστικής κατανόησης τόσο σε επίπεδο ακολουθίας προφορικών οδηγιών όσο και σε επίπεδο απάντησης σε ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου.
 • Η εκτίμηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων γραμματισμού (αναγνώριση γραμμάτων και φθόγγων, γραφή ονόματος, επινοημένη γραφή πρότασης).
 • Η ανάδειξη του ιδιαίτερου προφίλ των παιδιών, έτσι ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης για όσα από τα παιδιά παρουσιάζουν ελλείμματα σε συγκεκριμένους τομείς.
 • Η προσφορά άμεσης σύνδεσης με τις κατάλληλες παρεμβατικές δραστηριότητες για την εστιασμένη αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.
 • Η πρόληψη δευτερογενών προβλημάτων (άγχος, ματαίωση, προβλήματα συμπεριφοράς εξαιτίας της χαμηλής σχολικής επίδοσης) ως αποτέλεσμα της έγκαιρης ανίχνευσης.
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια