ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

(0 ψήφοι)
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ
Διοργανωτής:

Πληροφορίες Σεμιναρίου

 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 108
 • Τόπος Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ - ΓΚΑΖΙ
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2109537370
 • Κόστος Σεμιναρίου: 320€
 • Εισηγητής: Χρήστος Καούρας
 • Ημ/νια Διεξαγωγής: 2014-03-04
 • Άλλες Ημέρες Σεμιναρίου: 06-03-2014
 • Ώρες Διεξαγωγής: 17:00-21:00
 • Απαιτείται Εγγραφή: Χωρίς Επιλογή
 • Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως: Χωρίς Επιλογή
 • Ποια Φορολογικά Παραστατικά χρησιμοποιούνται για την διακίνηση αγαθών
 • Περιεχόμενο των Φορολογικών στοιχείων Διακίνησης (Δελτίο Αποστολής , Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής)
 • Τριγωνικές –Τετραγωνικές Παραδόσεις Αγαθών.
 • Διακίνησης αγαθών  που δεν παραλαμβάνονται από τους Πελάτες τους.
 • Σημασία του σκοπού  στα στοιχεία διακίνησης.
 • Συνένωση φορολογικών στοιχείων διακίνησης μα άλλα φορολογικά στοιχεία.
 • Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής .Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται ,ο τρόπος έκδοσης τους .
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν εκδίδεται δελτίο Αποστολής.
 • Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η κατ’ ειδικό τρόπο έκδοση των Δελτίων Αποστολής.
 • Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδουμε Τιμολόγιο .Συναρτάτε η έκδοση Τιμολογίων με την κατηγορία τήρησης βιβλίων από τον επιτηδευματία ?
 • Τι νοούνται πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων. Περιεχόμενο Τιμολογίου –Δεδομένα συναλλαγής.
 • Πότε εκδίδονται τα Τιμολόγια
 • Τιμολόγιο επαναλαμβανόμενων Πωλήσεων.
 • Τιμολόγια Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων .
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
 • Τιμολόγια επιδοτήσεων , Οικονομικών ενισχύσεων, τιμολόγηση Δημοσίου –ΝΠΔΔ.
 • Τιμολόγιο Αγοράς επί αρνήσεως ή ανακριβούς έκδοσης ή αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους.
 • Εκκαθαρίσεις.
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο. Διάκριση Πιστωτικού Τιμολογίου Έκπτωσης με Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφής.
 • Εξαιρέσεις από την έκδοση Τιμολογίων.
 • Προθεσμία έκδοσης Τιμολογίων με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ
 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης αγαθών και υπηρεσιών .
 • Περιεχόμενο ΑΛΠ και ΑΠΥ –Περιεχόμενο ΑΠΥ σε επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα Βιβλία.
 • Χρόνος έκδοσης ΑΛΠ & ΑΠΥ

 

 • Προϋποθέσεις ένταξης έκδοσης των φορολογικών στοιχείων των επιχειρήσεων στις διατάξεις της
  • ΠΟΛ 1083/93

 

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια