Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014 20:24

Project Management Hard & Soft Skills | e-learning

Περιγραφή Σεμιναρίου Management e-learning

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα.

Οδηγεί επίσης στην κατάλληλη προετοιμασία όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Project Management ΙPMA-D. Η πιστοποίηση IPMA προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση, βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας και προστιθέμενη αξία για τον εργοδότη.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.

Η Πιστοποιήση IPMA

Η πιστοποίηση του IPMA (International Project Management Association) έχει παγκόσμια ισχύ. Τα τελευταία 10 χρόνια το IPMA έχει πιστοποιήσει πάνω από 100.000 project managers σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η πιστοποίηση κατά IPMA σας προσφέρει:

 • Παγκόσμια αναγνώριση
 • Αντικειμενική, ουδέτερη εξακρίβωση της ικανότητας διαχείρισης έργων
 • Βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρία σας
 • Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρους και νέους project managers, σε μέλη ομάδων έργων, σε στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα σε όποιον διαχειρίζεται, συμμετέχει ή υποστηρίζει έργα.

H εκπαίδευση μέσω e-learning πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν ενεργή συμμετοχή και άμεση επαφή με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Τη διαδραστική εκπαίδευση βοηθά η διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγματα, ασκήσεις καθώς και εργαλεία για την άμεση επικοινωνία με τον εισηγητή.


Εισηγήτες

Όλοι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι project managers κατά IPMA-D και καταξιωμένα στελέχη πολυεθνικών εταιριών. Έχουν πολύχρονη εμπειρία τόσο στη διαχείριση μεγάλων έργων όσο και στην επιμόρφωση στελεχών.

Κώστας Θεοφανίδης

 • Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος, MSc Business Administration
 • τ. Τεχνικός Διευθυντής πετρελαϊκής εταιρίας
 • τ. Πρόεδρος ΠΣΣΑΜΕΕ
 • First Trainer PM-Greece
 • Πιστοποιημένος στο Project Management IPMA-D
 • Εισηγητής σεμιναρίων Management
 • Business Development Consultant

Κατερίνα Θεοφανίδου

 • Βιομηχανική Διοίκηση, Msc
 • Business Development Consultant
 • Πιστοποιημένη στο Project Management IPMA-D
 • Εισηγήτρια σεμιναρίων Project Management

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

 • Ορισμός έργου και διαχείρισης έργου
 • Οφέλη διαχείρισης έργου
 • Ορολογία διαχείρισης έργου
 • Έργο, πρόγραμμα, δίκτυο έργων, χαρτοφυλάκιο έργων
 • Οργάνωση εταιριών και οργάνωση έργων
 • Ανθρώπινος και κοινωνικός παράγοντας στη διαχείριση έργων
 • Μέλη ομάδας έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες
 • Πώς να δημιουργήσετε μια αποδοτική ομάδα έργου
 • Workshop: Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα έργου. Ικανότητες μελών και ανθρώπινες συμπεριφορές.
 • Προσέγγιση Roland Gareis
 • Οργάνωση εταιρίας προσανατολισμένη βάσει έργων (project-oriented organisation)
 • Κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες δραστηριότητες
 • Μέθοδος CPM
 • Συνοπτική εκπαίδευση MS Project
 • Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, τεχνικοί, οικονομικοί πόροι
 • Γίνετε ικανός Project Manager: τεχνική επάρκεια, επάρκεια συμπεριφοράς, επάρκεια πλαισίου
 • Οι φάσεις της διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
 • Είδη και διαχείριση αλλαγών
 • Το marketing του έργου
 • Η επιτυχία του έργου και από τι εξαρτάται
 • Βασική τεκμηρίωση διαχείρισης έργου: Objectives Plan, WBS, Milestone Plan, Environment Plan, Organization Plan, Cost Plan
 • Η πιστοποίηση IPMA και προετοιμασία για τις εξετάσεις
 • Προσομοίωση εξετάσεων πιστοποίησης IPMA

Παροχές

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις πιστοποίησης IPMA-D θα έχουν συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση και μετά τη λήξη του σεμιναρίου, για την απολύτως επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής είναι 240€.

Για ιδιώτες παρέχονται εκπτώσεις:

 • 10% για εγγραφές και πληρωμές έως και τις 18/02/14
 • 10% για ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και άνω
 • 10% για φοιτητές και ανέργους
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014 13:23

Competency Based Train the Trainer Workshop & Πιστοποίηση

Επικοινωνήστε μαζί μας: 

 

 

Train the Trainers – Postgraduate Diploma in Training & Development

Η Human Asset σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο εκπαιδευτή εκπαιδευτών κ.Δημήτρη Τόλη, τη Dequals Ltd και το Βρετανικό Awarding Body NCFE (Investors in Quality, www.ncfe.org.uk) προσφέρουν το Postgraduate Diploma in Training and Development,  είτε με εργαστήρια workshops στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είτε από απόσταση (με την καινοτόμα προσέγγιση του e-learning/ Blended Learning)

 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων, είτε πρόκειται για κύρια απασχόληση, είτε για μερική, αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς πλέον διεθνώς η απλή διάλεξη και παρουσίαση θεμάτων δε θεωρείται αποδεκτή από τους εκπαιδευόμενους και τις εταιρίες τους.
 
Απαιτείται πλέον ο εκπαιδευτής να είναι όχι μόνο άριστος παρουσιαστής, αλλά και facilitator που να εφαρμόζει αλληλεπιδραστικές τεχνικές εργαστηρίου (Role Plays, Case Studies, Debates) με στόχο- πέρα από τη γνώση- τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευομένων.
 
Μέσα από αυτό το αλληλεπιδραστικό και πρακτικό εργαστήρι (workshop) ο κάθε εκπαιδευτής, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκει, θα γνωρίσει και  - κυρίως – θα εφαρμόσει στην πράξη νέες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης (διεθνή best practices) και θα θέσει στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη της καριέρας του.
 
Σε ποιους απευθύνεται:
 • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Σε εσωτερικούς εκπαιδευτές επιχειρήσεων και οργανισμών 
 • σε εκπαιδευτές εκπαιδευτικών μονάδων και σχολείων
 • σε όσους καλούνται να υλοποιήσουν παρουσιάσεις σε κοινό ή σε ομάδες εταιρικές και μη
 • σε Συμβούλους και Στελέχη Εκπαίδευσης και HR

γενικά, σε όσους σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες εκπαιδευομένων σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο

Η πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης από τη Human Asset.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών (assignments) και τη διενέργεια βιντεοσκοπημένης Μικροδιδασκαλίας, οι επιτυχόντες λαμβάνουν το Post Graduate Diploma in Training & Development από το Βρετανικό Φορέα πιστοποίησης προσώπων NCFE, Investors in Quality (www.ncfe.org.uk).

Επικοινωνήστε μαζί μας: social iconsocial iconsocial icon

 

Train the e-learning Trainers & Post Graduate Diploma in e-Learning

and Blended Learning

Η Human Asset σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο εκπαιδευτή e-learning εκπαιδευτών κ.Δημήτρη Τόλη, τον πιστοποιημένο και έμπειρο εκπαιδευτή 3D worlds Στέλιο Μυστακίδη, τη Dequals Ltd και το Βρετανικό Awarding Body NCFE (Investors in Quality,www.ncfe.org.uk) προσφέρουν το Post Graduate Diploma in e-Learning and Blended Learning από απόσταση (με την καινοτόμα προσέγγιση του e-learning/ Blended Learning)

Το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων μέσω e-learning, είτε πρόκειται για κύρια απασχόληση, είτε για μερική, αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς η τεχνολογία προχωρά, οι εκπαιδευόμενοι είναι πλέον εξοικειωμένοι με αυτή και τέλος υπάρχει η ευελιξία και το χαμηλότερο κόστος της e-learning εκπαίδευσης που την καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή σε διεθνές επίπεδο.

Απαιτείται πλέον ο εκπαιδευτής να είναι όχι μόνο άριστος παρουσιαστής, αλλά και να κατέχει τις σύνθετες δεξιότητες του να εφαρμόζει αλληλεπιδραστικές τεχνικές εργαστηρίου από απόσταση (Role Plays, Case Studies, Debates) με στόχο- πέρα από τη γνώση- τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευομένων παρά την απόσταση.

Μέσα από αυτό το αλληλεπιδραστικό και πρακτικό εργαστήρι (workshop) ο κάθε εκπαιδευτής, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκει, θα γνωρίσει και – κυρίως – θα εφαρμόσει στην πράξη νέες μεθόδους και τεχνικές e-learning εκπαίδευσης (διεθνή best practices) και θα θέσει στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη της καριέρας του.

Σε ποιους απευθύνεται:
 • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Σε εσωτερικούς εκπαιδευτές επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Σε Συμβούλους και Στελέχη Εκπαίδευσης και HR
 • Σε εκπαιδευτές εκπαιδευτικών μονάδων και σχολείων
 • Σε όσους καλούνται να υλοποιήσουν παρουσιάσεις σε κοινό ή σε ομάδες εταιρικές και μη

και γενικά, σε όσους σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες εκπαιδευομένων σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο

Η Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης από τη Human Asset.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών (assignments) και τη διενέργεια βιντεοσκοπημένης Μικροδιδασκαλίας, οι επιτυχόντες λαμβάνουν το Post Graduate Diploma in e-Learning and Blended Learningαπό το Βρετανικό Φορέα πιστοποίησης προσώπων NCFE, Investors in Quality (www.ncfe.org.uk)